2231035144 Αγίου Κωνσταντίνου, Ισόγειο, Λαμια panosiglezos@yahoo.gr