2231035144 Αγίου Κωνσταντίνου, Ισόγειο, Λαμια panosiglezos@yahoo.gr

 

Κατασκευαστική εταιρεία στη Λαμία

 

Ποιοι είμαστε

Το γραφείο μας αποτελείται από πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους μηχανικούς, τοπογράφους και αρχιτέκτονες. Έχουμε πραγματοποιήσει πλήθος έργων κατοίκησης και υποδομής και έχουμε  εκπονήσει διαφόρων ειδών μελέτες, όπως στατικές, γεωτεχνικές, γεωλογικές, τοπογραφικές, συγκοινωνιακές, καθώς και έργων περιβάλλοντος.

 

Τεχνικό γραφείο

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με έμπειρους και άριστα καταρτισμένους μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων με αποτέλεσμα να καλύπτουμε επιτυχώς και άμεσα όλο το φάσμα των εργασιών από την έναρξη έως την ολοκλήρωση ενός έργου.

 

Αποτελεσματική ομαδική εργασία

Οι σύμβουλοι μηχανικοί παρέχουν εξειδικευμένες τεχνικές υπηρεσίες σε πλήθος δραστηριοτήτων, ιδιωτικών και δημοσίων έργων. Προσφέρουν καθοδήγηση και λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων και εργασιών, όπως πάσης φύσεως αδειοδοτήσεις, κατασκευαστική γνώση και εμπειρία καθώς και οργανωτική διαχείριση έργου (οικονομική, χρονική και διοικητική)

 

Γιατί εμάς

Αναλαμβάνουμε την περίπτωση σας με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Η ειλικρίνεια είναι βασικός πυλώνας της επιχείρησης μας. Το ήθος και η συνέπεια απέναντι στους πελάτες μας αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά του τρόπου λειτουργίας μας. Έχουμε επιτυχημένη και αποδεδειγμένη εμπειρία σε όλα τα πεδία που δραστηριοποιούμαστε.

 

Δραστηροποιούμαστε στο τομέα των κατασκευών και μελετών οικοδομικών έργων κυρίως στην Κεντρική Ελλάδα.